Disclaimer

Disclaimer
Stichting Promotie De Pijp en de participerende ondernemersverenigingen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke direct of indirect een gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de uit deze website verkregen informatie of verwijzingen naar websites van derden.

Close Comments